Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

REGULATIVY PRO VÝSTAVBU VE MĚSTĚ ÚJEZD U BRNA

 1. U novostavby zastřešení alespoň směrem do ulice podmíněno šikmou střechou
  případně kombinací ploché a šikmé střechy, s hřebenem rovnoběžným s
  komunikací, kdy délka šikmé střecha bude převládající. Nejlépe s taškovou
  krytinou (plechová napodobenina přípustná).
 2. U dřevostavby fasáda podmíněna charakterem zděné stavby s omítkou (ne dřevěný
  obklad či roubenka, s výjimkou chatových a zahrádkářských objektů v zahradách,
  sadech a vinicích).
 3. Dostavba v řadové zástavbě podmíněna dodržením půdorysu s charakterem řadové
  zástavby (bez proluk) a návazností na sousední objekty stoprocentně ve stavební
  čáře, citlivě pak alespoň z části v římse či sklonu střechy.
 4. U volně stojících domů či dvojdomů oplocení předzahrádek směrem do ulice
  podmíněno perforovaným způsobem oplocení do maximální výše 1,2 m (ne plné
  betonové prefabrikované skládané ploty). Vyšší a plné oplocení až od pozice
  stavební čáry rodinného domu.
 5. U volně stojících domů či dvojdomů odstup novostavby RD od komunikace
  podmíněno vzdáleností min 5,5 m k zajištění parkovacího kolmého stání na
  vlastním pozemku. Ve stísněných případech pak min. 2,5 m pro zajištění podélného
  parkovacího stání.
 6. U volně stojících domů či dvojdomů alespoň jedno parkovací pohotovostní stání
  neoploceno pro bezprostřední krátkodobé parkování návštěvy či rezidenta možno i
  na nájezdu do garáže.