Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

MIMOŘÁDNÉ HLÁŠENÍ 24.04.2020

Vážení spoluobčané,

dnešního dne si připomínáme výročí osvobození Újezda Rudou armádou. Tato, pro naše město významná událost, se stala 24. dubna 1945.

Ustupující Němci všechno ničili. Zničen byl také sokolnický cukrovar a železniční most na trati Brno – Přerov.

Ještě po ústupu provedli Němci nálet na Újezd.  V Revoluční ulici byl zabit v hloučku dětí třináctiletý Jaromír Koutný a těžce zraněna jeho desetiletá sestřička Miluška. V dnešní Lidické ulici byla zabita  Josefa  Káňová se sedmiletou dcerkou Jaroslavou.

Vážení spoluobčané, vzpomeňme dnes všech padlých za druhé světové války a věnujme jim tichou vzpomínku. Vždyť jejich oběti přinesly mír nám všem.

Važme si skutečnosti, že můžeme prožívat radostný a klidný život v míru a ve svobodě.