Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

HLÁŠENÍ 9. 1. 2020

1. Město Újezd u Brna zve občany na XVI. Reprezentační ples města, který se koná v sobotu 18. ledna 2020 ve 20.00 hodin. Předprodej vstupenek na podatelně městského úřadu nebo na tel.: 544 224 336.

2. Město Újezd u Brna oznamuje, že svoz vánočních stromků proběhne vždy v pondělí, a to 13. 1 a 20. 1. 2020.

3. Město Újezd u Brna oznamuje vzhledem k přetrvávajícím problémům v třídění plastů, bylo nově s firmou SUEZ dohodnuto, že do žlutých pytlů budou ukládány pouze sešlápnuté PET lahve i s víčkem. Do kontejnerů v malých sběrných dvorech je možné i nadále ukládat plasty dle letáku, který byl zveřejněn v prosincovém čísle městského zpravodaje na straně č. 30. Děkujeme za pochopení.

4. Naše město se i letos zapojí do celostátní Tříkrálové sbírky a koledníci Vás navštíví v sobotu 11. 1. 2020 od 10.00 hod.

5. Město Újezd u Brna oznamuje všem účastníkům zájezdu
na představení Mamma Mia, že autobus bude přistaven v neděli
12. 1. 2020 ve 13.00 hodin u radnice. Cena autobusu je 97,-Kč na osobu a bude se vybírat až na místě.

6. ZŠ Újezd u Brna pořádá schůzku zákonných zástupců předškoláků k zahájení povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021. Schůzka se koná v pondělí 20. 1. 2020 od 16.00 hodin v budově základní školy.

7. Veterinární lékařka Müllerová oznamuje závěrečné čipování a očkování psů se slevou v sobotu 18. 1. 2020 od 11.00 – 12.00 hodin na Nám. sv. Jana 807. Čipování 400Kč a očkování 150 Kč.