Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hlášení 10. 9. 2020

  1. Město ve spolupráci s KŠK vás zve na besedu s  Mgr. Robertem Šlachtou , bývalým ředitelem útvaru pro odhalování  organizovaného zločinu. Beseda bude spojena s autogramiádou knihy Třicet let pod přísahou. Akce se koná
    27. 10. 2020 v sále Na Rychtě v 18.00 hodin. Besedy se mohou zúčastnit zájemci pouze s rezervační vstupenkou, která je zdarma. Vstupenku si můžete vyzvednout v Mezigeneračním centru. Prosíme, o včasné rezervace, kapacita sálu je omezena.
  2. Město ve spolupráci se SZK zve všechny újezdské seniory na Posezení u táboráku. Akce se koná ve čtvrtek
    17. 9. 2020 od 16.00 hodin v zahradě DPS na Rybářské ulici.
  3. Z důvodu významného nárůstu onemocnění koronavirem, ruší místní organizace KDU – ČSL akci Slunečnicový den, která byla plánována na nedělní odpoledne 13. září u rybníku na Rychmanově. Omlouváme se tímto všem, kteří se na Slunečnicový den těšili.
  4. Základní umělecká škola Pavla Křížkovského pořádá nábor nových žáků do výtvarného oboru. Žáci musí navštěvovat Základní školu Újezd u Brna. Výuka bude probíhat každé pondělí pro I. stupeň od 14.00 – 15.30 hodin a pro II. stupeň od 15.35 – 17.05 hodin. Zájemci se mohou hlásit na email gabriela.opolkova@gymum.cz.