Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2024/02: VŘ – Workoutová sestava (12.02.2024)

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku a služby nepřesahující hodnotu 150.000,- Kč bez DPH byla dle směrnice zadána výzvou jednomu dodavateli k předložení nabídky, schválena radou města a objednána.