Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2021/09: VŘ – Výstavba chodníku k MŠ Újezd u Brna – nové vyhlášení (18.06.2021)

Předmětem zakázky je výstavba chodníku k MŠ Újezd u Brna. Nový chodník bude umístěn podél stávající asfaltové místní komunikace, přičemž zásah do stávající komunikace bude pouze v úzkém pruhu, kdy v rámci stavby budou stávající silniční obrubníky nahrazeny novými. Nový chodník bude budován z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců, především pak rodičů s malými dětmi, neboť komunikace vede k místní školce. Chodník bude napojen na stávající chodník na ulici Palackého v km 0,000 a na stávající chodník vedoucí do areálu školky. Stavba bude umístěna na par. č. 755/1, 757, 737/1 v k.ú. Újezd u Brna. Nový chodník bude z betonové zámkové dlažby o celkové délce chodníku 115 m, navržen je v šířce 2,1 m, od přilehlé komunikace bude oddělený silničním obrubníkem s převýšením oproti komunikaci o 12 cm. Od zeleného pásu bude oddělený chodníkovým obrubníkem zvýšeným oproti chodníku o 8 cm, který bude zároveň sloužit jako vodící linie pro osoby zrakově postižené. Ve vjezdech bude použita barevná kontrastní dlažba s výstupky (pro nevidomé) ve formě varovných pásů.

28.6.2021 byl vybrán a schválen zhotovitel Rozvody tepla, spol. s r.o.

Přílohy