Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Realizováno

2020/22: VŘ – Odstranění rodinného domu č. p. 2 na pozemku parc. č. 252, k.ú. Újezd u Brna – etapa č. 1 (15. 9. 2020)

Přílohy

2020/19: VŘ – Prodloužení kanalizace a zaokruhování vodovodu – nová výzva (5. 8. 2020)

Přílohy

2020/5: VŘ – Vypracování projektové dokumentace na akci „Multifunkční hala se zázemím“ (13.3.2020)

Přílohy

2019/6: VŘ – Zpracování územní studie lokality „Pod tratí“ a lokality „Za ul. 9. května“, Újezd u Brna (uveřejněno: 21.06.2019)

Přílohy

2019/5: VŘ – Změna č. 1 územního plánu Újezd u Brna (uveřejněno: 05.06.2019)

Přílohy