Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2013

Počet podaných žádostí o informace5
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – úplné0
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – částečné0
Počet odložených žádostí i informace 0

Městského úřadu Újezd u Brna dle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb. (dále jen „zákon č.

106/1999 Sb.“) Městský úřad Újezd u Brna jako povinný subjekt zveřejňuje

následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování

informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013.

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

Počet podaných

Číst více

Výroční zpráva za rok 2012

Počet podaných žádostí o informace3
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – úplné0
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – částečné0
Počet odložených žádostí i informace 1

Městského úřadu Újezd u Brna dle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb. (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) Městský úřad Újezd u Brna jako povinný subjekt zveřejňuje následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012.

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

Počet podaných

Číst více

Výroční zpráva za rok 2011

Počet podaných žádostí o informace4
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – úplné0
Počet vydaných rozhodnutí o odmínutí žádosti – částečně0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí0
Počet stížnosti podaných podle § 16a zákona3

Městského úřadu Újezd u Brna dle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb. (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.”) Městský úřad Újezd u Brna jako povinný subjekt zveřejňuje následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011.

 Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

Opis podstatných

Číst více

Výroční zpráva za rok 2010

Počet podaných žádostí o informace2
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – úplné0
Počet vydaných rozhodnutí o odmínutí žádosti – částečně1
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí2
Počet stížnosti podaných podle § 16a zákona0

Městského úřadu Újezd u Brna dle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb. (dále jen „zákon č.

106/1999 Sb.”) Městský úřad Újezd u Brna jako povinný subjekt zveřejňuje

následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování

informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 201 0.

 Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

Opis podstatných

Číst více