Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vyhlášky, směrnice

Vyhláška o regulaci hluku

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ÚJEZD U BRNA Č. 3/2011, O REGULACI HLUČNÝCH ČINNOSTÍ  A OCHRANĚ NOČNÍHO KLIDU  

Zastupitelstvo města Újezd u Brna se na svém zasedání dne 11.4.2011 usnesením č. 8, bod č. 5 usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

Činností, která by mohla narušit

Číst více

Vyhláška o psech

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA  ÚJEZD U BRNA Č. 5/2010, KTEROU SE STANOVUJÍ PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

Zastupitelstvo města Újezd u Brna se na svém zasedání dne 19.7.2010 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 písm. a) a písm.d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a  souladu s § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) téhož zákona, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Pravidla pro pohyb psů na veřejném

Číst více