Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informace

Koronavirus – otázky a odpovědi

Co je koronavirus?
Označení koronavirus se používá pro jakýkoli virus, patřící do podčeledi Coronaviridae. Jde o souhrnné označení pro čtyři čeledi virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel,

Číst více

Mimořádná zpráva – Omezení dopravy v IDS JMK

Dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v uzavření všech škol v České republice kvůli zamezení šíření koronaviru bude s platností od čtvrtka 12.3.2020 do odvolání provoz na všech regionálních linkách IDS JMK veden podle jízdních řádů, které platily o jarních prázdninách. Omezení se tak týká prakticky pouze posilových školních

Číst více

Informace pro občany ohledně Coronaviru

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s šířícím se koronavirem způsobujícím onemocnění COVID-19 Vás žádáme, abyste byli zodpovědní, chránili sebe, své blízké a všechny ve svém okolí. Prosíme dále, abyste se řídili pokyny kompetentních státních úřadů a nepodceňovali daná upozornění.     

Od úterý 10. března od 18 hodin jsou v České republice zakázána divadelní, hudební, filmová představení a další umělecké, sportovní

Číst více

Jak je to s kabelovou televizí v našem městě

Vzhledem k četným dotazům a různým dezinformacím, které se šíří městem, pokusíme se vysvětlit, jak to bude od 1.4.2020 s kabelovou televizí (dále KTV) u nás ve městě. Článek v prosincovém zpravodaji od provozovatele 3C spol. vybízející k pořízení set-top boxu pro příjem signálu sítě DVB-T2 nebyl zcela pochopen, a proto jsme požádali o doplnění informací.

Dne 1.4.2020 dojde k vypnutí vysílání televizního signálu v síti DVB-T a

Číst více

Tříkrálová sbírka 2020

Dne 11. ledna 2020 se v našem městě konala již tradiční Tříkrálová sbírka. Zájem o tuto akci byl obrovský, zúčastnilo se jí okolo devadesáti dětí do patnácti let, které byly rozděleny do dvaceti pěti skupinek, ty mnohdy čítaly ne tři, ale čtyři, ba dokonce
pět králů. Koledníci celé dopoledne obcházeli újezdské domácnosti, rozdávali radost a koledovali pro potřebné, kteří se ocitli v situaci, kterou sami nedokáží vyřešit. Díky vaší štědrosti

Číst více