Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zjednosměrnění ulice Revoluční

Obyvatelé ulic Revoluční, Palackého, Lidická a 9. května měli možnost se vyjádřit k zjednosměrnění ulice Revoluční. V případě že vyhovuje přechodné řešení, bude toto ponecháno jako trvalé.

Výsledek dotazníkového šetření na ulici Revoluční byl:
• celkový počet vyplněných dotazníků – 36
vyhovuje – 35
• nevyhovuje – 1

Výsledek dotazníkového šetření na ulicích Palackého, Lidická a 9. května byl:
• celkový počet vyplněných dotazníků – 38
vyhovuje – 34
• nevyhovuje – 4

Na základě většinového názoru občanů bude rozhodnuto, že se dopravní značení ponechá jako trvalé a nebude vráceno do původního stavu.