Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vyhlášení nálezu ze dne 9. 10. 2021

Městu Újezd u Brna byly odevzdány níže uvedené nalezené movité věci, které byly nalezeny na území města Újezd u Brna a které jsou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považovány za věci ztracené.

Seznam nalezených věcí:

O nalezené věci se vlastník může, po prokázání totožnosti a vlastnictví ztracené věci, přihlásit na pracovišti města Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53  Újezd u Brna:

  • nalezené ceniny: radnice, Komenského 107, 1. patro, kancelář č. 8 – účtárna, tel. 544 212 836, e-mail: jarosova@ujezdubrna.cz
  • nalezené movité věci: Městská policie, U Hřiště 966, tel. 544 224 901, 602 500 584, e-mail: policie@ujezdubrna.cz
ČÍSLONALEZENÝ PŘEDMĚTDATUM NÁLEZU
210548/č.j. 5575/2021hotovost09. 10. 2021

Oznámení na úřední desce zde.