Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Volby 2021 – Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb je ke stažení zde.

Přehled termínů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021

Veškeré informace Ministerstva vnitra České republiky k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021
Veškeré informace Jihomoravského kraje k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021

Informace pro voliče

Kdo může volit
Do poslanecké sněmovny má právo volit každý státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb (9. října 2021) dosáhne věku nejméně 18 let. Volič si může v úředních hodinách na Městském úřadě Újezd u Brna ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů a může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav.

Volební okrsek pro voliče s úřední adresou
Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna) je zapsán ve stálém seznamu voličů, a své volební právo může uplatnit ve volebním okrsku č. 2 – Dům s pečovatelskou službou, Rybářská 1001, Újezd u Brna.

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021

Hlasování probíhá na území České republiky, a to ve 14 volebních krajích. Hlasuje se i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR. Volič hlasuje v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz nebo voliči nacházející se v době voleb v nemocnici, ústavu sociální péče nebo jiném obdobném zařízení. 

Zvláštní způsob hlasování

Senát Parlamentu ČR schválil dne 21. 7. 2021 vládní návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021. I v letošních volbách tak voliči, kteří v době voleb budou v karanténě/izolaci z důvodu nemoci covid-19, mohou využít speciální způsoby hlasování, a to hlasování u volebního stanoviště (tzv. drive-in) ze silničního motorového vozidla, hlasování z pobytového zařízení, které bylo z důvodu covid-19 uzavřeno a hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Zákon podepsal dne 3. 8. 2021 prezident republiky. Dne 13. 8. 2021 byl zákon publikován ve Sbírce zákonů jako zákon č. 296/2021 Sb.
Vzhledem k tomu, že ke dni 15. září 2021 trval stav pandemické pohotovosti, bude pro voliče v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 možné využít zvláštní způsoby hlasování.
Pro výše uvedenou skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:

  • Hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) – tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu (6. října) od 8 do 17 hodin. Více informací naleznete v informačním letáku.
  • Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno – pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka (7. října) volebního týdne od 8 hodin do pátku volebního týdne (8. října) do 18 hodin. Více informací naleznete v informačním letáku.
  • Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky – pokud volič v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne (7. října) do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální komise pro hlasování s přenosnou volební schránkou. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne (8. října) od 8
    hodin do soboty volebního týdne (9. října) do 14 hodin. Více informací naleznete v informačním letáku.

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat v rámci jednotlivých krajů speciální hlasovací komise složené ze tří osob jmenovaných ředitelem příslušného krajského úřadu; také sčítání takto odevzdaných hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu. Umístění volebních stanovišť a kontakty na krajské úřady pro zažádání o zvláštní přenosnou volební schránku zveřejní krajské úřady 15 (umístění), resp. 10 (kontakty) dní před prvním dnem voleb. Uvedené informace budou též zveřejněny na webových stránkách MV.
Informace Ministerstva vnitra ČR ke zvláštnímu způsobu hlasování

Informace a oznámení vydaná Městským úřadem Újezd u Brna

Aktualizováno dne 16.9.2021