Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 7. 9. 2020

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 07.09.2020 od 07:30 do 15:30 hodin

Vypnutá oblast (viz obrázek níže):
– část Náměstí sv. Jana od č. p. 5 po č. p. 9

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k
provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst.
(3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
(energetický zákon).

Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti
považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky
elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Distribuce a.s.

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77
nebo navštivte www.eon-distribuce.cz, kde najdete další informace o přerušení
dodávek elektřiny
.

Děkujeme Vám za pochopení
E.ON Distribuce, a.s.