Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Koronavirus – Otázky a odpovědi

Koronavirus – COVID-19
Časté otázky a odpovědi

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR, www.mzcr.cz – 19.3.2020

Jaké mám práva a povinnosti jako občan?
V souvislosti s preventivními kroky Vlády ČR proti šíření koronaviru SARS CoV-2 (onemocnění COVID-19) bylo vyhlášeno od 16. – 24. března 2020 (do 6.00h. ráno) omezení volného pohybu osob (s vymezenými výjimkami).
V rámci nouzového stavu je od 19. března 2020 zakázán všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest.

CO MOHU?

 1. Mohu cestovat do zaměstnání nebo za účely svého podnikání.
 2. Mohu v případě důležité potřeby cestovat za osobami blízkými.
 3. Mohu pro sebe a rodinné příslušníky zajišťovat základní životní potřeby, jako je nákup potravin, léků, hygieny nebo potřeb pro zvířata.
 4. Mohu cestovat v případě, že vykovávám činnosti jako je dobrovolnictví, sousedská výpomoc.
 5. Mohu cestovat do zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb, zařízení veterinární péče či do takovýchto zařízení doprovázet osoby blízké.
 6. Mohu cestovat v případě neodkladných úředních záležitostí s ohledem na provoz správních orgánů.
 7. Mohu vykonávat povolání, které spočívá v zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku, ochrany zdraví, zdravotní či sociální péče, individuální duchovní péče, veřejné hromadné dopravy, rozvážkové a zásobovací služby a veterinární péče.
 8. Mohu trávit čas v parcích nebo přírodě.
 9. Mohu cestovat do a z místa, kde bydlím.
 10. Mohu se účastnit pohřbů.

CO MUSÍM?

 1. Musím omezit pohyb na veřejně dostupných místech na nutnou dobu.
 2. Musím pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případu uvedených v kapitole ,,CO MOHU?“
 3. Musím omezit kontakt s jinými osobami na nezbytně nutnou dobu.
 4. Musím mít při každém pohybu či pobytu na všech místech mimo své bydliště ochran. prostředek dýchacích cest.

CO SE DOPORUČUJE?

 1. Zaměstnavatelé by se měli snažit umožnit co nejvíce zaměstnancům možnost práce na dálku. Podporovat dovolenou nebo placené volno a omezit práci, která není nezbytná pro zachování činnosti zaměstnavatele.
 2. Všem osobám se doporučuje zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup alespoň dva metry.
 3. Doporučuje se využívat přednostně bezhotovostní platební styk.
 4. Doporučuje se provozovatelům veřejných služeb vytvořit v prostorách svých provozoven podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry a zajistili zvýšená hygienická opatření.

Jaké povinnosti má Vaše starostka?
Starostové všech obcí mají nařízeno od 16:00 od 00:00 hod. zajistit osobám starším 70 let pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků. Proto neváhejte a volejte telefonní číslo starostky města – 602500583.

Jaké mám povinnosti jako důchodce? Mám zákaz vycházet?
Osobám starším 70 let se doporučuje nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Nejlepší prevencí tak je vycházet z domu co nejméně, ideálně vůbec.

Jsem senior. Kam volat, když si nevím rady a mám strach?
Veškeré otázky a nejasnosti týkající se koronaviru by vám měli zodpovědět na bezplatné infolince 1212 či na třech infolinkách Státního zdravotního ústavu: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370. Mohou být ale přetížené a může chvíli trvat, než se na ně dovoláte. V takovém případě zachovejte klid, nepanikařte a buďte trpěliví. Pokud pociťujete příznaky, necítíte se dobře a podobně, určitě nikam nechoďte a nejezděte. Můžete zavolat buď svému praktickému lékaři, který má veškeré potřebné informace, a poradí vám, co přesně dělat. Obrátit se můžete i na příslušnou krajskou hygienickou stanici, kde také poskytnou jasné instrukce, jak se zachovat. Pokud je vám opravdu zle, můžete samozřejmě volat i linku 112, ale rozhodně je předem upozorněte, že pociťujete příznaky koronaviru. Tuto linku ale využívejte opravdu jen v krajní nouzi. Pokud potřebujete poradit, můžete se také obrátit na starostku: 602 500 583 nebo místostarosty: 724 194 668, 724 183 499 .

Jsem senior. Kdo mi nakoupí potraviny či mi přinese potřebné léky?
V tomto směru by se o vás měly postarat především Vaše děti, k péči o seniory vybízí mladší generace i stát. Pokud to ale není možné (děti nemáte, jsou třeba v karanténě nebo Vás dělí velká vzdálenost), nebojte se. Pomoci určitě mohou i sousedé či dobrovolníci. Vyzvednout Vám mohou i léky na předpis, pokud zavoláte svému lékaři a požádáte ho o zaslání elektronického předpisu. Lékař Vám ho zašle na jakékoli mobilní číslo a dotyčný pak může léky bez problémů vyzvednout. Pomůže Vám v tomto i Vaše město – s klidem volejte některá z následujících telefonních čísel:

 • nákupy potravin – 725 171 854, 725 915 076
 • starostku: 602 500 583
 • místostarosty: 724 194 668, 724 183 499 .

Léčím se pravidelně v lázních. Mohu navštívit lázeňská zařízení?
Lázeňská zařízení od 19. března 2020 nepřijímají nové klienty.

Jsem těhotná. Mám se bát?
Podle dostupných informací a sledováním případů těhotných žen s potvrzeným onemocněním COVID-19 k přenosu placentou, mateřským mlékem nebo během porodu zatím nedošlo. Jeho přítomnost nebyla zjištěna ani v plodové vodě, ani v mateřském mléku. Zatím nejsou informace o tom, jaký vliv může viróza mít na plod, pokud je jí matka vystavena v prvním nebo na začátku druhého trimestru. U předchozích koronavirových infekcí, tedy SARS a MERS, se takový vliv neprokázal. U současné infekce COVID-19 zatím lékaři nezaznamenali komplikace, jako je potrat, vrozené vady, změny růstu plodu nebo spontánní předčasný porod, pokud matka onemocní v prvním nebo druhém trimestru.

Liší se léčba těhotných s onemocněním COVID-19?
Těhotná pacientka by měla ale vždy konzultovat svůj stav s lékařem, a pokud bude hlásit podezření na infekci koronavirem například na hygienické stanici, je třeba upozornit na to, že je těhotná. Dobrou zprávou je, že antivirotika, která lékaři při onemocnění COVID-19 pacientům nasazují, lze dávat i těhotným, aniž by to ohrozilo budoucí maminku nebo plod.

Hrozí přenos z nemocné matky na narozené dítě?
Ačkoli přenos z matky na nenarozené dítě zaznamenán nebyl, u přenosu na novorozence to už je jiné. Nejmladší pacient s COVID-19 infekcí byl diagnostikován 36 hodin po narození. Kontakt matky a dítěte je velmi těsný a zabránit přenosu je složitější. Proto například v Číně jsou novorozenci od infikovaných matek odděleni po dobu nejméně 14 dní a matky je ani nekojí – mléko odstříkávají, aby se udržela laktace. S kojením začínají po vyléčení a negativním testu na COVID-19.

Mohu být jako otec u porodu?
Nikoliv, výjimka ze zákazu návštěv v nemocnicích vztahující se na přítomnost otců u porodu byla dne 18.3.2020 zrušena.

Mohu se rozloučit s umírající osobou v nemocničním zařízení?
Ano, zde je výjimka ze zákazu návštěv ve zdravotnických zařízení, a to konkrétně u pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Funguje alkohol jako prevence?
Alkohol lze vnímat pouze jako účinnou dezinfekci rukou či povrchů v koncentraci 70 % a výš. Konzumace alkoholu však není ochranou, jelikož nepokryje všechny sliznice a ve vysoké koncentraci je pro sliznice škodlivý.

Funguje chlór jako dezinfekční prostředek?
Chlór je účinný dezinfekční prostředek pouze pro povrchy, nikoliv však na lidskou pokožku. Stejně tak se chlór nesmí nikterak konzumovat.

Světová zdravotnická organizace vyhlásila ve světě stav pandemie. Co to konkrétně znamená?
Pandemie je epidemie velkého rozsahu zasahující více kontinentů. Jedná se tedy o výskyt onemocnění s vysokou incidencí na velkém území (kontinenty) za určité časové období. Opakují se však pandemie chřipky A, zejména po závažnější antigenní změně chřipkového viru (španělská chřipka aj.). Rovněž šíření SARS zvládnuté za značné náklady bylo vážnou hrozbou. Pandemii představuje i od prosince 2019 probíhající epidemie koronaviru SARS-CoV-2 (onemocnění COVID-19). Za pandemii ji Světová zdravotnická organizace prohlásila 11. března 2020. V minulosti se celosvětové pandemie týkaly zejména chřipky, dále také moru, cholery či skvrnitého tyfu. Od 80. let 20. století je velkým nebezpečím pandemie AIDS, virem HIV bylo v roce 2018 zasaženo přes 37 milionů lidí, většinou obyvatel subsaharské Afriky.