Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informace pro občany ohledně Coronaviru

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s šířícím se koronavirem způsobujícím onemocnění COVID-19 Vás žádáme, abyste byli zodpovědní, chránili sebe, své blízké a všechny ve svém okolí. Prosíme dále, abyste se řídili pokyny kompetentních státních úřadů a nepodceňovali daná upozornění.     

Od úterý 10. března od 18 hodin jsou v České republice zakázána divadelní, hudební, filmová představení a další umělecké, sportovní a náboženské akce, trhy, veletrhy a další veřejné i soukromé akce s předpokládanou účastí vyšší než 100 osob.

Žáci základních, středních a vyšších odborných škol, učilišť a studenti vysokých škol mají od středy 11. března až do odvolání mimořádné volno. O uzavření všech školských zařízení, veřejných i soukromých, s výjimkou mateřských škol rozhodl na základě doporučení širšího předsednictva Bezpečnostní rady státu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Důvodem je zhoršená epidemiologická situace v důsledku šíření koronaviru SARS-CoV-2.

Zákaz se zatím nevztahuje na mateřské školy a další subjekty předškolního vzdělávání. Vláda chce co nejvíce občanům umožnit i za této situace chodit do zaměstnání, aby nedošlo k závažným škodám v české ekonomice.

Důrazně Vás žádáme, nešiřte paniku, ale snažte se předcházet zbytečným komplikacím.