Monika Chovancová

⇒ tel: 544 224 336
⇒ e-mail: stavebni@ujezdubrna.cz
⇒ pozemky a nemovitosti (evidence a převody, přidělování čísel popisných, nájemní smlouvy)
⇒ zápisy a vyřízení písemností stavební komise
⇒ vyřízení písemností komise životního prostředí
⇒ kopírování
⇒ korespondence
Ing. František Nádeníček

Pracovní doba:
Pondělí: 7:00 – 17:00 hod.
Úterý: 7:00 – 15:00 hod.

⇒ tel: 544 224 336
⇒ mobil: 604 746 137
⇒ e-mail: nadenicek@ujezdubrna.cz
⇒ samostatné posuzování projektů staveb, technologických zařízení, projednávání projektových dokumentací a podkladů se zainteresovanými orgány
⇒ zajišťování a příprava podkladů pro výkon územního plánování
⇒ zapracování tras inženýrských sítí dle zaměření skutečného provedení do geografického systému města

Ing. Jana Jarošová

⇒ tel: 544 224 336
⇒ mobil: 725 171 857
⇒ e-mail: jarosova@ujezdubrna.cz
⇒ účetní města
⇒ rozpočtář – sestavování  rozpočtu  města
⇒ finanční kontrola
⇒ personalista
⇒ mzdová účetní

Lucie Komosná

⇒ tel: 544 224 336
⇒ e-mail: komosna@ujezdubrna.cz
⇒ vedení hlavní pokladny města
⇒ účetní města
⇒ vymáhání dluhů
⇒ místní rozhlas

Mgr. Daria Vašáková

⇒ tel: 544 224 336
⇒ e-mail: podatelna@ujezdubrna.cz
⇒ evidence obyvatel, vedení správního řízení
⇒ poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
⇒ podatelna (spisová služba – elektronická podatelna – datové schránky – úřední deska)
⇒ vedení agendy poplatků
⇒ kabelová televize
⇒ vyřízení písemností kulturní komise
⇒ korespondence
⇒ kopírování

Petra Zemanová

⇒ tel: 544 224 336
⇒ mobil: 725 171 861
⇒ e-mail: matrika@ujezdubrna.cz
⇒ matrika
⇒ spisovna
⇒ slavnostní obřady
⇒ vedení hřbitovní evidence
⇒ Czech Point (výpisy z Rejstříku trestů, Katastru nemovitostí, bodové hodnocení řidiče a další)