12.03.2015

Veřejná zakázka malého rozsahu – výzva k podání cenové nabídky na akci “Územní plán města Újezd u Brna – změna č. 1”