12.03.2015

2015: Veřejná zakázka malého rozsahu – výzva k podání cenové nabídky na akci “Příjezdová komunikace k areálu Stará hora”