URČENÍ OTCOVSTVÍ K NENAROZENÉMU DÍTĚTI, POPŘÍPADĚ NAROZENÉMU DÍTĚTI

Jak a kam se obrátit:

Toto prohlášení mohou učinit na kterékoliv matrice rodiče, pokud jsou plnoletí. V případě, že nedosáhli 18 let, obrátí se na příslušný soud.

V Újezdě u Brna lze učinit toto prohlášení na Městském úřadě Újezd u Brna, Komenského 107, matrika, 1.patro, dveře č. 13, telefonní číslo 544 224 336, 544 224 218.

Co musí předložit rodiče dosud nenarozeného dítěte:

  • rodné listy
  • občanské průkazy
  • matka předloží těhotenský průkaz
  • rozvedená matka – pravomocný rozsudek o rozvodu
  • ovdovělá matka – úmrtní list manžela

Co musí předložit rodiče narozeného dítěte:

  • rodné listy
  • občanské průkazy
  • rodný list dítěte
  • rozvedená matka – pravomocný rozsudek o rozvodu
  • ovdovělá matka – úmrtní list manžela

Aby mohlo být v obou případech určeno otcovství, musí od právní moci rozsudku o rozvodu uplynout více jak 300 dní, rovněž u ovdovělé matky musí od data úmrtí manžela uplynout více jak 300 dní.

Formuláře – prohlášení o otcovství vyplní matrika za přítomnosti rodičů.

Poplatky – správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty pro vyřízení – v případě, že jsou předloženy požadované doklady – ihned.