Rada města Újezd u Brna na svém 86. zasedání dne 1.11.2016 rozhodla, že jednorázová úplata za všechna věcná břemena:

  • malého rozsahu: tj. do 10 metrů bude ve výši 5.000,- Kč + DPH v platné sazbě
  • velkého formátu: tj. nad 10 metrů (smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE a podobnými firmami) bude ve výši (5.000,- Kč za prvních 10 metrů + 200,- Kč za každý další započatý metr) + DPH v platné sazbě.