“SBĚRNÝ DVŮR” NA ULICI ŠTEFÁNIKOVA:

Činnost plochy stavebního dvora je řízená – jako meziskládka pro odpad, objekt je střežen kamerovým systémem.

Odpad se odebírá pouze od občanů města Újezd u Brna.

Otevírací doba sběrného dvora:
Pondělí: zavřeno
Úterý: 12:00 – 18:00
Středa: zavřeno
Čtvrtek: 12:00 – 18:00
Pátek: zavřeno
Sobota: 08:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Neděle: zavřeno

 

Sběr se týká pouze odpadů, které neodváží firma určená pro svoz odpadů (SITA CZ).

Odpad odebírá pracovník města Újezd u Brna – nyní pan Karel Hrad, tel: 725 171 844, včetně výběru poplatků.

Ceník pro rok 2020, potvrzen Radou města Újezd u Brna dne 18. 11. 2019.

Kat.číslo N/O Odpad MJ  Cena  za  MJ 
20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad kg 0,00 Kč
20 01 38 O Dřevo, plovoucí podlahy kg 0,60 Kč
20 01 37 O Dřevo obsahující nebezpečné látky kg 10,00 Kč
15 01 10 N Obaly obsahující nebezpečné látky kg 17,00 Kč
15 02 02 N Absorp. činidla, olejové filtry, čistící mat.  kg 17,00 Kč
13 02 08 N Jiné motorové, převodové a mazací oleje kg 15,00 Kč
16 01 03 O Pneumatiky os., nákl. ks 30,00 Kč
17 01 07 O Stavební odpad – beton, cihly kg 0,60 Kč
17 01 07 O Stavební směsi – keramika, porcelán, umyv., zách. kg 0,80 Kč
17 02 02  O Sklo stavební kg 0,80 Kč
17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísl. 170601,03 kg 0,80 Kč
20 01 01 O Papír a lepenka kg 0,00 Kč
20 01 13 N Rozpouštědla kg 17,00 Kč
20 01 14  N Kyseliny kg 17,00 Kč
20 01 19 N Zářivky a jiný odpad obsahující rťuť ks 11,00 Kč
20 01 23 N Domácí spotřebiče – ledničky, mraz., myčky ks 0,00 Kč
20 01 25 O Jedlý olej a tuk kg 0,00 Kč
20 01 27 N Barvy, tisk. barvy, lepidla a pryskyřice obs. nebez. lát. kg 17,00 kč
20 01 32 N Léčiva kg 21,00 Kč
20 01 33 N Baterie a akumulátory kg 15,00 Kč
20 01 35 N Elektrické a elektron. zařízení – TV, monitory kg 0,00 Kč
20 01 36 O Elektrické a elektron. zařízení kg 0,00 Kč
20 01 39 O Plasty (smíšené) kg 0,00 Kč
20 01 40 O Kovy kg 0,00 Kč
20 03 07 O Objemný odpad (50 kg), rohové lavice, válendy kg 2,00 Kč
20 03 07 O Koberce, matrace, molytan, PVC kg 1,50 Kč
20 01 10 O Oděvy neznečištěné nebezpečnými látkami kg 1,50 Kč
20 01 11 O Textilní materiály neznečištěné nebezp.látkami kg 1,50 Kč
17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady neuv. 170901 kg 0,80 Kč