ČÁSTKA 1000,- KČ.

Podmínky pro přidělení příspěvku:

  1. Nástup dítěte do 1. třídy Základní školy Újezd u Brna s trvalým pobytem dítěte v Újezdě u Brna.