SMĚRNICE MĚSTA ÚJEZD U BRNA 2011

Zastupitelstvo města rozhodlo dne 7. 2. 2011 ponížit původně stanovené položky sazebníku úhrad za poskytování informací dle zákona zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, takto: Schvaluje se novelizace vnitřní směrnice stanovující postup při poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a sazebník úhrad.
– výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na:

A) POŘÍZENÍ KOPIÍ
KOPÍROVÁNÍ ČERNOBÍLÉ: CENA:
Formát A4 jednostranný 2,- Kč/A4
Formát A4 oboustranný 4,- Kč/A4
Formát A3 jednostranný 4,- Kč/A3
Formát A3 oboustranný 6,- Kč/A3
 
TISK ČERNOBÍLÝ NA TISKÁRNÁCH PC:  
Formát A4 jednostranný 2,- Kč/A4
Formát A4 oboustranný 4,- Kč/A4
Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané Městským úřadem Újezd u Brna, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.
 
SKENOVÁNÍ:  
Dle formátu požadované informace jako v případě kopírování viz. bod 1. tohoto Sazebníku. 
   
B) OPATŘENÍ TECHNICKÝCH NOSIČŮ DAT:  
Nenahrané CD 10,- Kč/1ks
Nenahrané DVD 15,– Kč/1ks
C) ODESÍLÁNÍ INFORMACÍ ŽADATELI:  
Náklady na poštovní služby dle sazeb platného sazebníku provozovatele poštovních služeb.
D) MIMOŘÁDNĚ ROZSÁHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ:
Osobní náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.
Přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hodinu, je za každou další započatou hodinu účtována žadateli částka 201,- Kč.