Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Plán rozvoje města

Plán rozvoje Města Újezd u Brna odsouhlasený Zastupitelstvem města Újezd u Brna dne 20.04.2015

 1. Aktualizace Územního plánu č. 1 – návrh nového Územního plánu
 2. Vzhledem k tomu, že byla dokončena komplexní pozemková úprava a není v této komplexní pozemkové úpravě dokončena problematika protipovodňových opatření, zahájit okamžitě jednoduchou pozemkovou úpravu, která bude řešit pouze protipovodňová opatření.
 3. Technický stav kanalizace, vody a elektřiny ve všech objektech Města Újezd u Brna a následné opravy z toho vyplývající.
 4. Tepelné audity nemovitostí, které určuje zákon, a následná opatření z toho vyplývající.
 5. Odvlhčení nemovitostí v majetku Města Újezd u Brna, u kterých je toto možné, a následně oprava fasád a jasné označení nemovitostí štítkem, že se jedná o majetek města.
 6. Rekonstrukce centra obce – náměstí sv. Jana.
 7. Rekonstrukce lokality Nad Sklepy – vybudování kompletní infrastruktury.
 8. Nové zpracování pasportu dopravních značek.
 9. Novelizace „generelu zeleně“ s plánem kácení a výsadby.
 10. Cyklostezka, pokud bude technicky možná.
 11. Pokus o vykoupení přístupové cesty (pěšinky) směrem k nádraží Sokolnice-Telnice a její rekonstrukce včetně osvětlení.
 12. Zbudování infrastruktury lokality Za Tratí a za ulicí 9. května
 13. Zbudování infrastruktury ve všech místech, která umožňují výstavbu rodinných domů včetně přičleněných lokalit, které se stanou stavebními místy poté, co bude vyřešena rozlivová část řeky Cézavy.
 14. Přeložení elektrických rozvodů ve Městě Újezd u Brna do země včetně veřejného osvětlení.
 15. Rekonstrukce dvou starých mostů – Rychmanov a Šternov, protože jsou součástí přístupových cest k velkým pozemkovým částem města
 16. Dořešení problému umístění obchodního celku (řetězce).
 17. Rozšíření hřbitova včetně parkovacích míst, přístavba zázemí hřbitova a rekonstrukce.
 18. Řešení polyfunkčního sportoviště a jeho zbudování včetně koupaliště, které se bude budovat pouze za předpokladu, že se zabezpečí dotace. Jakékoli koupaliště, jakéhokoli typu. Koupaliště se svým zázemím přesáhne investici 25 milionů Kč.
 19. Bezpečnostní systém Města Újezd u Brna s akcentem na gerontologickou problematiku a dále bezpečnost školní mládeže (možná monitorizace těchto dětí prostřednictvím GPS). Kamerový systém Města Újezd u Brna.
 20. Jednání Města Újezd u Brna o možnosti vybudování obchvatu Města Újezd u Brna v součinnosti s Krajským úřadem JMK.
 21. Řešení vojenského objektu převedeného na Město Újezd u Brna včetně přístupové cesty a generální opravy budovy.
 22. Dopracování elektronického zpracování infrastruktury Města Újezd u Brna ve formě GIS – geografického informačního systému.