Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

MÍSTNÍ POPLATKY – OBČANÉ

PDO (pevný domovní odpad)
Sazba poplatku dle městské vyhlášky – zde
Pevný domovní odpad je svážen jednou za 14 dní firmou SITA CZ. Vyzýváme občany, aby využívali kontejnery na tříděný odpad !! (papír, plast, bílé a barevné sklo).
STOČNÉ 
Dle smlouvy a Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva města ze dne 9. 12. 2019: 650,- Kč/rok/osoba + DPH v platné sazbě 
tj. od 1. 1. do 30. 4. 2020: 249,- Kč/osoba (včetně 15% DPH) a
od 1. 5. do 31. 12. 2020: 477,- Kč/osoba (včetně 10% DPH)
Splatnost stočného pro rok 2020 je 30. 9. 2020.  
 
Studentské slevy se u tohoto poplatku neuplatňují.
VODNÉ
Dle platného ceníku Vodovodů a kanalizací Vyškov, a.s. (VAK Vyškov, a.s.) 
PES
Sazba poplatku v městské vyhlášce – zde
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství (OZV 5/2010) – zde
Známky na psy – 50 Kč/kus.
KABELOVÁ TELEVIZE – kontakt: 3C spol. s.r.o., Myslivní 31, 623 00 Brno
Sazba poplatku:⇒ dle smlouvy 500,- Kč/rok
Zřizovací poplatek za novou 
domovní přípojku KTV je ve výši:
4.500,- Kč do rodinného domu
2.900,- Kč do bytu v bytovém domě
  
Servis pro Újezd u Brna:pan Matula, mobil: 604 919 004
Kabelová televize je zprovozněna v celém městě, kromě ulice Nádraží.
Programová nabídka zde.