STOČNÉ:
Za jednoho zaměstnance  820,- Kč bez DPH za rok (+ DPH dle platné sazby)