Za jedno vyhlášení: 50,- Kč
Za hlášení pohřbů: 0,- Kč