HLÁŠENÍ 23. 10. 2019

Městská policie Újezd u Brna upozorňuje občany, aby si v období dušiček nezapomínali uzamknout svá vozidla na parkovištích, nenechávali v nich cenné věci, které budí pozornost zlodějů a dávali si…

HLÁŠENÍ 22. 10. 2019

Město Újezd u Brna žádá občany, aby do sběrných míst nedávali: pneumatiky, nábytek, dřevo, komunální odpad, oblečení, zdechliny, suť, barvy, bioodpad, díly z aut a železo. Tyto věci můžete uložit…

HLÁŠENÍ 21. 10. 2019

Město Újezd u Brna žádá, aby do sběrných míst nedávali: pneumatiky, nábytek, dřevo, komunální odpad, oblečení, zdechliny, suť, barvy, bioodpad, díly z aut a železo. Tyto věci můžete uložit do…

HLÁŠENÍ 18. 10. 2019

Vážení spoluobčané, v našem městě došlo v posledních dnech k výskytu lišky obecné. Prosíme občany, kteří výskyt lišky zaznamenají, aby tuto skutečnost neprodleně oznámili městské policii na tel. 602 500…

HLÁŠENÍ 17. 10. 2019

Újezdská Rozmarýna pořádá ve spolupráci s městem Újezd u Brna 9. folklorní podvečer s Rozmarýnou, který se bude konat v sobotu 19. 10. 2019 od 16 hodin v sokolovně. Od…

HLÁŠENÍ 16. 10. 2019

Újezdská Rozmarýna pořádá ve spolupráci s městem Újezd u Brna 9. folklorní podvečer s Rozmarýnou, který se bude konat v sobotu 19. 10. 2019 od 16 hodin v sokolovně. Od…