HLÁŠENÍ 21. 10. 2019

Město Újezd u Brna žádá, aby do sběrných míst nedávali: pneumatiky, nábytek, dřevo, komunální odpad, oblečení, zdechliny, suť, barvy, bioodpad, díly z aut a železo. Tyto věci můžete uložit do…

HLÁŠENÍ 18. 10. 2019

Vážení spoluobčané, v našem městě došlo v posledních dnech k výskytu lišky obecné. Prosíme občany, kteří výskyt lišky zaznamenají, aby tuto skutečnost neprodleně oznámili městské policii na tel. 602 500…

HLÁŠENÍ 17. 10. 2019

Újezdská Rozmarýna pořádá ve spolupráci s městem Újezd u Brna 9. folklorní podvečer s Rozmarýnou, který se bude konat v sobotu 19. 10. 2019 od 16 hodin v sokolovně. Od…

HLÁŠENÍ 16. 10. 2019

Újezdská Rozmarýna pořádá ve spolupráci s městem Újezd u Brna 9. folklorní podvečer s Rozmarýnou, který se bude konat v sobotu 19. 10. 2019 od 16 hodin v sokolovně. Od…

HLÁŠENÍ 14. 10. 2019

Město Újezd u Brna oznamuje občanům, že od dnešního dne přebírá službu odvozu k lékaři pan Miroslav Leukert, tel: 776 811 196. V případě potřeby kontaktujte pana Leukerta a domluvte si termín odvezení…

HLÁŠENÍ 11. 10. 2019

Společnost E.ON oznamuje občanům, že bude z důvodu plánovaných prací přerušena dodávka elektrické energie v úterý 15. 10. 2019 od 8 do 18 hod. A to na ulicích: Komenského od ul. Hybešova a č….