Podrobný seznam smluv v PDF.

Název akce Dodavatel Vysoutěžená cena v Kč Podpis smlouvy  
Zpracování dat do GIS – VV, VVN, VO, kanalizace – část ulice V Sádku Ing. František Nádeníček 58 260,00 21.06.2016  
IČ: 18172750  
Rekonstrukce a dostavba ubytovny u fotbalového hřiště Pozemstav Brno, a.s, 4 517 911,00 21.06.2016  
IČ: 00530832  
Projektová dokumentace interiéru “Multifunkčního centra města Újezd u Brna” LA CASA interiéry s.r.o. IČ: 49435442 75 000,00 30.05.2016  
Zpracování změny č. 1 Územního plánu města Újezd u Brna AD plan & design, s.r.o. IČ: 29264910 187 000,00 30.05.2016  
Smlouva o dílo-Dodatek č.1 AD plan změna ÚP č.1  
Klimatizace prostor Pošty Újezd u Brna VAFR, spol. s r.o.   IČ: 26919672 69 900,00 17.05.2016  
Zpracování žádosti o dotaci z OPZ pro Město Újezd u Brna DEA Energetická agentura, s.r.o. IČ: 41539656 81 000,00 12.04.2016  
Šmoldus – vodní a mokřadní plochy – pěstební péče KAVYL, spol. s r.o. IČ: 49975358 137 837,00 02.05.2016  
Klimatizace do ordinace a čekárny dětského lékaře, ul. Komenského 144 VAFR, spol. s r.o.    61 600,00 06.04.2016  
IČ: 26919672  
Výměna osvětlovacího pultu včetně stmívačů Art Lighting Production, s.r.o., IČ: 25569627 106 880,00 02.03.2016  
Dřevěná srubová pergola HT WOOD s.r.o. 180 000,00 01.03.2016  
PD “Rozšíření vozovky a zřízení parkovacích míst v ulici U Parku” AGROPROJEKT PSO s.r.o.  67 700,00 08.03.2016  
IČ: 41601483  
Výměna oken Komenského 144 Tomáš Weisz, 174 380,00 08.04.2016  
IČ: 64307221  
Projekt “Multifunkční sportovní hala” AD plan & design, s.r.o. IČ: 29264910 485 000,00 06.04.2016  
Stavební úpravy – omítky, chodby se schodištěm v budově pošty Roman Martečík, Interiermont 147 250,00 16.02.2016  
IČ: 67596380  
Kompletní provedení klimatizace zasedací místnosti MěÚ Újezd u Brna VAFR, spol. s.r.o. 53 000,00 16.02.2016  
IČ: 26919672  
Elektroinstalace v ordinaci dětského lékaře ELBOS ELEKTRO s.r.o. 107 841,50 02.02.2016  
IČ: 29310776  
   
Dodávka a montáž instalací vodo topo, plyn. prací – Ordinace dětského lékaře Josef Aldorf 136 560,00 14.01.2016  
IČ: 69662436  
Dodávka a montáž vodoměrů – bytový dům č.p. 876 EMBRA, a.s. 130 994,00    
IČ: 44015844  
Přestavba “Ordinace dětského lékaře – Újezd u Brna, Komenského č.p. 144” Pozemstav Brno, a.s. 445 047,00 07.01.2016  
IČ:00530832  
Zařízení pro měření tepla – Penzion pro seniory, Bytový dům č.p. 876 a 961 EMBRA, a.s. 208 847,07 02.11.2015  
IČ: 44015844  
Oprava podlahy v hasičské zbrojnici v Újezdě u Brna a její úprava na bezprašnou VaM Resan, s.r.o. IČ: 49972201 99 960,00 20.10.2015  
Zpracování projektové dokumentace “Provozně správní budova na p.č.3079/1 při Obřadní síni – Újezd u Brna” V Ateliér, ing. Petr Vrátný                           IČ: 15190943 135 000,00 16.09.2015  
Rekonstrukce hrací plochy – před klubovnou dětí a mládeže JM DEMICARR s.r.o. 187 000,00 22.10.2015  
IČ: 63489163  
Zateplení objektu Radnice Újezd u Brna včetně výměny otvorových výplní, reg. č. CZ.1.02/3.2.00/15.27074, spolufinancovaném EU a SFŽP BAUMAT, spol. s.r.o., IČ:48529753 3 241 381,00 03.09.2015  
 
Zatrubkování vodoteče přívalových vod Újezd u Brna AGROPROJEKT PSO s.r.o., IČ:41601483 107 000,00 30.06.2015  
Inženýrské sítě ulice 9. května – II. část PROGAS spol. s.r.o., IČ:25550778 120 000,00 19.06.2015  
Fasáda objektu knihovny č.p. 170 Roman Martečík 114 761,00 12.06.2015  
Interiermont  
Zateplení štítové zdi Knihovny č.p. 170 – severní stěna Roman Martečík 98 376,00 12.06.2015  
Interiermont  
Protipovodňová opatření pro město Újezd u Brna – Projektová dokumentace ENVIPARTNER, s.r.o. 463 000,00 03.06.2015  
IČ:28358589  
Příjezdová komunikace k areálu “Stará hora” Ing. Arch. Václav Zíma, CSc. 139.375,00 15.05.2015  
IČ:10548271  
Mobilní kompostárna s technologií kompostování ve vacích Cime-bau, s.r.o. 5.171.535,00 13.05.2015  
IČ:28156854  
   
Dětské hřiště v parku u koupaliště František Smitka – Dřevovýrova 765.700,00 11.05.2015  
IČ: 45399298  
Výměna vstupních dveří budovy pošty za automatické Stolařství Adamec 82 000,00 25.07.2016  
IČ: 26893929  
Kompletní provedení klimatizace prostor Základní školy Újezd u Brna VAFR, spol. s r.o. 153 900,00 15.08.2016  
IČ: 26919672  
Dostavba výtahu ZŠ Újezd u Brna OTIS a.s. 1 185 000,00 31.08.2016  
IČ: 42324254  
Rekonstrukce topení, ze systémy WAF, které je v havarijním stavu v objektu č.p.144 – prostory Oční ambulance Josef Aldorf               IČ: 69662436 86 193,00 20.09.2016  
Výměna otočných těles, které jsou v havarijním stavu v objektu č.p.77-Zdravotní středisko Josef Aldorf 71 243,00 20.09.2016  
IČ: 69662436  
Kompletní výměna oken – č.p. 170 byt č.4 Tomáš Weisz 48 000,00 20.09.2016  
IČ: 64307221  
Vypracování projektové dokumentace následujících oprav ČOV Újezd u Brna EC enviconstult, s.r.o. 170 500,00 29.09.2016  
IČ: 26233932  
Technický dozor-Lokalita Nám.Sv.Jana Ing. Arch. Hana Šemberová 51 500,00 03.10.2016  
IČ: 15196372  
Revitalizace části města Újezd u Brna “Nad Sklepy” Colas CZ, a.s. 3 404 920,00 13.10.2016  
IČ:26177005  
Lokalita Náměstí svatého Jana Újezd u Brna Sates Morava spol. s r.o. 5 033 148,00 07.11.2016  
IČ:60775530  
8 ks počítačů AutoCont CZ a.s. 137 069,00 22.11.2016  
IČ: 47675795  
Zpracování projektové dokumentace                     “Záchytné vodní plochy Šmoldus II v k.ú. Újezd EC enviconsult, s.r.o. 263 800,00 07.12.2016  
IČ: 26233932  
Kompletní provedení klimatizace ordinace lékařů, Komenského 77, Újezd u Brna VAFR, spol. s r.o. 129 500,00 28.12.2016  
IČ:26919672  
Kompletní provedení výměny krytiny střechy + izolace stropu objektu bývalé cukrárny, Újezd u Brna č.p.1074 Roman Martečík,           Interier mont 105 417,00 17.01.2017  
IČ: 67596380  
Zajištění kvalifikovaného výkonu úz.plánovací činnosti – pořizování změny č.1 územního plánu Újezd u Brna Ing. Martina Miklendová 92 000,00 01.02.2017  
IČ: 74353128  
Nadstavba sociálních bytů Újezd u Brna AD plan & design, s.r.o. 140 000,00 23.03.2017  
IČ:29264910  
Zaměření, dodávka a montáž 8 vestavěných skříní a 8 uzamykatelných botníkových skříněk-ubytovna SK Újezd u Brna Jarmil Hrbek 123 821,00 03.05.2017  
IČ: 12197025  
Kompletní výměna oken – č.p. 1074 – cukrárna, rozšíření radnice Tomáš Weisz 123 140,00 26.04.2017  
IČ: 64307221  
Oprava a zateplení fasády č.p. 2 Újezd u Brna – severní strana Roman Martečík 87 826,00 17.05.2017  
Interiermont  
IČ: 67596380  
Výroba a dodání 20 ks matrací se snímatelným a pratelným potahem – ubytovna SK Újezd u Brna Tomáš Laštovička 63 000,00 26.05.2017  
IČ: 72406186  
Zavlažovací systém – Nám. sv. Jana Petr Endlicher  81 891,00 08.06.2017  
IČ: 45601178  
Výroba, dodání a montáž masivních bukových postelí Pavel Lexa  175 240,00 08.06.2017  
IČ: 11500476  
Oprava místních komunikací v intravilánu města Újezd u Brna Colas CZ, a.s. 1 489 027,00 03.07.2017  
Dodatek č. 1 k SoD IČ:26177005  
Cvičební prvky pro seniory Újezd u Brna, ulice Wolkerova FLORA SERVIS, s.r.o. 144 540,00 18.07.2017  
IČ: 28341627  
Rekonstrukce rozvodů vody v ZŠ – I.etapa Josef Aldorf 489 489,00 22.08.2017  
IČ: 69662436  
Provozně správní budovy při obřadní síni Újezd u Brna Pozemstav Brno, akciová společnost 3 654 867,50 23.08.2017  
IČ: 00530832  
Újezd u Brna – oprava zpevněné plochy MB Real Colas CZ, a.s.  404 846,85 04.09.2017  
IČ: 26177005  
Multifunkční hřiště s ledovou plochou icecool.cz s.r.o. 4 100 000,00 14.09.2017  
IČ: 05341281  
   
Multifunkční stroj pro pracovní skupinu města Hanol s.r.o. 259 043,36 08.11.2017  
IČ: 26940850  
Oprava čerpací stanice ČOV VHS Brno, a.s. 165 000,00 07.11.2017  
Rekonstrukce balkónů Penzionu Roman Martečík   Interiermont 974 943,00 05.12.2017  
IČ: 67596380  
Protipovodňová opatření města Újezd u Brna

Dodatek č. 1

BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. 2 519 220,00 vč. DPH ´05. 12. 2018  
IČ:27781275  
Digitální povodňový plán Hydrosoft Veleslavín s.r.o. 127 050,00 vč.DPH 19.12.2017  
IČ: 61061557  
Oprava márnice při obřadní síni – projektová dokumentace V Ateliér, ing. Petr Vrátný 67 500,00 01.02.2017  
IČ: 15190943  
Klimatizace do Obřadní síně a Provozně správní budovy VAFR, spol. s r.o. 439 900,00 06.04.2018  
IČ:26919672  
Spojovací chodník Náměstí Sv. jana Sates Morava spol. s r.o.  299 492,17 22.03.2018  
IČ:60775530  
Oprava márnice  Újezd u Brna Lacík s.r.o. 1 688 150,00 09.05.2018  
IČ:26959895  
Betonový základ pro zídku na hřbitově Roman Martečík   Interiermont 59 350,00 09.05.2018  
IČ:67596380  
Zatrubkování vodoteče přívalových vod Újezd u Brna Vyskočil – rozvod plynu s.r.o. 5 188 888,33 21.05.2018  
IČ:25336878  
Zastřešení lodžií na byt.domě Rozprýmova 990 Roman Martečík   Interiermont 569 513,00 27.06.2018  
IČ:67596380  
Zastřešení lodžií na byt.domě Rozprýmova 996-1000 Roman Martečík   Interiermont 1 297 616,00 27.06.2018  
IČ:67596380  
Výměna osvětlení tělocvičny ZŠ ELPRO profi s.r.o. 116 400,00 04.07.2018  
IČ:29313481  
Propojení přítoku a odtoku kanalizace protlakem pod železnicí AQUA PROCON s.r.o. 125 000,00 07.08.2018  
IČ:46964371  
Oprava fasády nemovitosti č.p. 77 a č.p.144 Roman Martečík Interiermont 599 258,00 28.08.2018  
IČ:67596380  
Klimatizace ZŠ ACARE, s.r.o. 130 000,00 21.09.2018  
IČ:49974386  
Rekonstrukce kotelny byt. domu 876, 961 Josef Aldorf  457 592,00 23.10.2018  
IČ: 69662436  
Zavlažovací systém – u obř.síně Petr Endlicher 70 435,00 04.10.2018  
IČ: 45601178  
Oprava ČOV Újezd u Brna,  BS – IMEX, spol.s.r.o 1 440 542,60 05.11.2018  
dodatek č. 1 IČ:63476711  
Přechody pro chodce ul. Nádražní Vyskočil – rozvod plynu s.r.o. 1 342 896,98 18.10.2018  
Dodatek 1. Vyskočil IČ:25336878  
“Sociální byty ve městě Újezd u Brna”-výběrové řízení na zhotovitele stavby VIA Consult a.s. 66 000,00 10.12.2018  
Materiál a stavba betonového plotu v objektu ZŠ MIMA ploty s.r.o. 65 800,00 08.04.2019  
IČ:28326768  
Projektová dokumentace na bourací práce objektu č.p. 2 Petr Zelinka 

IČ:75689006

60 000,00 17.06.2019  
Dodávka výplní otvorů Rozprýmova 967, 968 SVĚT OKEN s.r.o.  

IČ:25831925

127 445,00 19.06.2019  
Oprava střešního pláště na penzionu pro seniory ul. Štefánikova Radek Pospíšil 

 IČ:44070268

106 256,00 21.06.2019