Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Realizováno

2015: Kompostárna – výzva k podání nabídky – “Dodavatel technologie mobilní kompostárny s technologií kompostování ve vacích pro město Újezd u Brna” + dodatek z 11.02.2015 (uveřejněno: 26.01.2015)

Přílohy

Veřejná zakázka – vypracování projektové dokumentace za účelem získání stavebního povolení pro investiční záměr města Újezd u Brna v objektu bývalého areálu koupaliště na pozemcích p.č. 1812, 1813/2 v katastrálním území Újezd u Brna. (uveřejněno: 27.11.2013)

Přílohy