Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Upozornění

Zrušení termínu konání plánovaného 14. zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna

Starostka města Újezd u Brna oznamuje, že na základě doporučení vlády ČR v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací a současně v návaznosti na vydaná mimořádná opatření a omezení pohybu osob, ruší termín konání 14. zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna, které se mělo konat 26. 10. 2020 od 18:00 hodin v sále Na Rychtě.

Číst více

Změna provozu dopravy v Brně a výluky

Vážení cestující,

posíláme Vám informace o tom, jak se v návaznosti na opatření související s COVID mění provoz dopravy v Brně a jaké výluky nás čekají o víkendu a příští týden. Od zítřka dochází k dalším omezením provozu zejména v brněnské městské dopravě. Vlaky pojedou s již vyhlášenými omezeními, jízdní řády regionálních autobusů se zatím více omezovat nebudou, pojedou podle podzimních prázdnin. Doporučujeme si před jízdou ověřit

Číst více

Mimořádná opatření 16.10.2020

Vláda opětovně vydala nová zpřísňující krizová opatření, kterými zasahuje do každodenního života obyvatel. Ve vztahu k fungování obcí nedochází k razantním změnám, z důvodu častých změn a nesnadné orientace v aktuálních opatřeních Vám zároveň přinášíme stručný přehled toho nejdůležitějšího nejen pro obce a města a to v následujícím mimořádném zpravodaji.

Zasedání obecních orgánů

Ani s přijetím dalších opatření se ve vztahu k zasedání

Číst více

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 3/2020

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně jako správní orgán věcně a místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb. I. s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hodin

Číst více

Realizace rekonstrukce silnice „II/416 ÚJEZD U BRNA – ŽATČANY“

Termín realizace pracovního místa řízeného SSZ:  8.10.2020 – 15.10.2020

Jedná se o rekonstrukci krytu silnice II/416 v extravilánu mezi obcí Žatčany a městem Újezd u Brna. Celková délka rekonstruovaného úseku krytu silnice II/416 je 1715 m. Akce bude nejprve začínat pracovním místem řízeným světelným signalizačním zařízením za částečné uzavírky sil. II/416 ve směru z Žatčan do Újezdu u Brna.

Termín realizace úplné uzavírky: 15.10.2020 –

Číst více