Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ceníky, příspěvky

Ceník za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

A) Náklady na vytištění, pořízení kopie (černobílé) nebo záznamu informace (1 ks):
1. KOPÍROVÁNÍ:CENA:
Formát A4 jednostranný2,- Kč/strana
Formát A4 oboustranný4,- Kč/list
Formát A3 jednostranný4,- Kč/strana
Formát A3 oboustranný6,- Kč/list
2. TISK ČERNOBÍLÝ NA TISKÁRNÁCH PC:
Formát A4 jednostranný2,- Kč/strana
Formát A4 oboustranný4,- Kč/list
Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané Městským úřadem Újezd u Brna, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.
3. SKENOVÁNÍ:
Dle formátu požadované informace jako v případě kopírování viz. bod A1 tohoto sazebníku. 

SMĚRNICE MĚSTA ÚJEZD U BRNA 1/2020

Zastupitelstvo města Újezd u Brna podle § 5 odst. 1 písmeno f) zákona o svobodném přístupu k informacím stanovuje ve smyslu § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím a ve smyslu nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacíms účinností
od 1. 1. 2020 
tento Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací.

Forma úhrady nákladů:

  1. Hotově – v pokladně Městského úřadu Újezd u Brna
  2. Převodním příkazem – na číslo účtu 4925641/0100, variabilní symbol platby
    dle sdělení účetní města

V

Číst více

PŘIDĚLENÍ POHŘEBNÉHO – ČÁSTKA 5.000,- KČ.

Podmínky přidělení:

  •  Může obdržet pouze občan s trvalým pobytem ve městě Újezd u Brna.
  • Délka trvalého pobytu nejméně 10 let.
  • O tento příspěvek může požádat pouze ten občan, který byl vypravovatelem pohřbu.
  • Nutno předložit na pokladně města kopii úmrtního listu a doklady o přímých nákladech na pohřeb (fakturu) včetně

Číst více