Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Program rozvoje města

Zápis ze setkání s obyvateli 7. října 2021

PRŮBĚH SETKÁNÍ:

Na počátku jednání přítomné přivítala starostka města Marie Kozáková. V úvodu Jan Binek, zástupce společnosti GaREP, spol. s r.o., která je zpracovatelem programu, představil strukturu programu a průběh zpracování a okomentoval vybrané statistické údaje o městě. Tyto informace jsou dostupné v rámci samostatné prezentace v PDF.

Následně přítomní občané uváděli různé podněty k rozvoji města, či kladli otázky k řešení různých

Číst více