HLÁŠENÍ 17.1.2020

posted in: Hlášení | 0

  Město Újezd u Brna se podílí na sbírce Dobrý skutek za starý mobil. Pokud máte doma nepotřebný, starý mobil, můžete jej odevzdat do sběrných krabic, které jsou umístěny na městském úřadu, v základní škole a lékárně. Po vyplnění registračního … Continued

HLÁŠENÍ 15. 1. 2020

posted in: Hlášení | 0

Město Újezd u Brna zve občany na XVI. Reprezentační ples města, který se koná v sobotu 18. ledna 2020 ve 20.00 hodin v sále na Rychtě. Předprodej vstupenek na podatelně městského úřadu nebo na tel.: 544 224 336. Město Újezd … Continued

HLÁŠENÍ 14. 1. 2020

posted in: Hlášení | 0

Město Újezd u Brna zve občany na XVI. Reprezentační ples města, který se koná v sobotu 18. ledna 2020 ve 20.00 hodin v sále na Rychtě. Předprodej vstupenek na podatelně městského úřadu nebo na tel.: 544 224 336. Město Újezd … Continued

HLÁŠENÍ 13. 1. 2019

posted in: Hlášení | 0

Město Újezd u Brna zve občany na XVI. Reprezentační ples města, který se koná v sobotu 18. ledna 2020 ve 20.00 hodin. Předprodej vstupenek na podatelně městského úřadu nebo na tel.: 544 224 336.  Město Újezd u Brna oznamuje, že … Continued

HLÁŠENÍ 10. 1. 2020

posted in: Hlášení | 0

Město Újezd u Brna zve občany na XVI. Reprezentační ples města, který se koná v sobotu 18. ledna 2020 ve 20.00 hodin. Předprodej vstupenek na podatelně městského úřadu nebo na tel.: 544 224 336.        2. Město Újezd … Continued

HLÁŠENÍ 9. 1. 2020

posted in: Hlášení | 0

1. Město Újezd u Brna zve občany na XVI. Reprezentační ples města, který se koná v sobotu 18. ledna 2020 ve 20.00 hodin. Předprodej vstupenek na podatelně městského úřadu nebo na tel.: 544 224 336. 2. Město Újezd u Brna … Continued

Třídění odpadu do žlutých pytlů

posted in: Upozornění | 0

Vážení spoluobčané, vzhledem k přetrvávajícím problémům v třídění plastů bylo nově s firmou SUEZ dohodnuto, že do žlutých pytlů budou ukládány pouze sešlápnuté PET lahve (i s víčkem). Žádáme Vás tímto, abyste počínaje lednem 2020 tedy do žlutých pytlů ukládali pouze tento plastový odpad: … Continued

HLÁŠENÍ 8. 1. 2020

posted in: Hlášení | 0

Město Újezd u Brna zve občany na XVI. Reprezentační ples města, který se koná v sobotu 18. ledna 2020 ve 20.00 hodin. Předprodej vstupenek na podatelně městského úřadu nebo na tel.: 544 224 336.  Město Újezd u Brna oznamuje, že … Continued

Tříkrálová sbírka 2020

posted in: Upozornění | 0

v sobotu 11.1.2020 proběhne v našem městě tradiční Tříkrálová sbírka. Koledníci budou vybírat finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky s charitním logem. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným v … Continued