Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: vevar

2021/14: VŘ – Server pro IS Munis

Předmětem zakázky je dodávka serveru pro IS Munis pro 12 současně pracujících uživatelů dle následujících doporučených
parametrů:
 procesor CPU min. 3,0 GHz – Procesor Intel Core i7 či Xeon, s hodnotou benchmarku min. 9500 bodů, dle http://www.cpubenchmark.net – ke dni vytvoření nabídky, uchazeč doloží printscreenem z webu,
 operační paměť min. 64 GB, optim. 128 GB
 pevné disky min. 2x 2TB, SSD (pro serverové využití), 2,5″, možná

Číst více

2021/11: VŘ – Výměna oken a dveří na Penzionu pro seniory, Štefánikova č.p. 960 (1.7.2021)

Předmětem veřejné zakázky je výměna
stávajících zdvojených dřevěných výplní (okna, vstupní dveře, balkonové dveře) za nová plastová okna s trojskly a plastové vstupní a balkonové dveře, vše ve shodném členění jako současná okna a dveře. Výjimkou bude atypické okno v čelní stěně
budovy, které bude provedeno ve dřevě s trojskly. Prvky budou na exteriéru opatřeny vnější trvanlivou fólií dřevodekor (odstín shodný se současným odstínem dřevěných

Číst více

2021/09: VŘ – Výstavba chodníku k MŠ Újezd u Brna – nové vyhlášení (18.06.2021)

Předmětem zakázky je výstavba chodníku k MŠ Újezd u Brna. Nový chodník bude umístěn podél stávající asfaltové místní komunikace, přičemž zásah do stávající komunikace bude pouze v úzkém pruhu, kdy v rámci stavby budou stávající silniční obrubníky nahrazeny novými. Nový chodník bude budován z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců, především pak rodičů s malými dětmi, neboť komunikace vede k místní školce. Chodník bude napojen na stávající

Číst více