Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tříkrálová sbírka 2021

Tradiční tříkrálová sbírka bude v tomto roce v souvislosti s koronavirovou pandemií organizována jinak, než je obvyklé v jiných letech. Přispět je možné několika způsoby – on line, DMS, složenkou, nebo přímo v hotovosti do kasiček, které budou umístěny na několika následujících místech našeho města:
                         –  v zadní části kostela Sv. Petra a Pavla v době konání bohoslužeb,
                         –  v předsíni kostela Sv. Petra a Pavla po celý den,
                         –  v mezigeneračním centru městského úřadu  denně v době od 8 do 15 hod.,
                         –  v lékárně v otevírací době.                     

Přispět můžete také na účet 66008822/0800,  v.s. 77706200.  Sbírka bude probíhat od 11. do 29. ledna 2021. 

Za každý Váš dar upřímně děkujeme.